BioPower Lannoittava maanparannuskuitu

BioPower kierrätyspuu

BioPower kierrätyspuu

Puramme vanhat puurakennukset ja vastaanotamme Kierrätys- ja purkupuuta. Veloitus perustuu puun laadun, puhtauden ja purettavan kokonaisuuden mukaan. Pääosin toiminta toteutetaan noutopalveluna. Terminaaliin vastaanotetaan vain erikseen sopimalla, lajiteltuna ja henkilökunnan paikalla ollessa.

Katso lista vastaanotettavista lajeista A,B ja C, nämä ei saa sisältää vaaralliseksi jätteeksi luokiteltua kyllästettyä puuta.
Jatkossa vastaanotamme myös betoni- tiilijätettä.

Esimerkit luokittelun käytöstä

Luokka A (biopolttoaine):
A1 – maalaamaton rakennuspuu
A2 – viilutähde vaneritehtaalla
A3 – puutarhajäte jätteenkierrätys– tai käsittelylaitoksella
A4 – tienvarsipuu

Luokka B (biopolttoaine):
B1 – vanerisyrjähake tai –murske vaneritehtaalla
B2 – vaneritähdebriketti
B3 – huonekatuteollisuuden lastulevytähteet
B4 – huonekaluteollisuuden hylkytuote
B5 – huonekaluteollisuuden puutähde
B6 – MDF–pelletti
B7 – MDF–tähde
B8 – kuormalava
B9 – kuormalava lastulevystä
B10 – käytöstä poistettu kaapelikela
B11 – käsittelemättömästä puumateriaalista valmistettu kaapelikela
B12 – betonivalumuotti rakennustyömaalta
B13 – puutähde rakennustyömaalta
B14 – lajiteltu puujäte jätteenkierrätys– tai käsittelylaitoksessa
B15 – kotimainen ammuslaatikko

C – luokka (kierrätyspolttoaine):
C1 – jätteenkierrätys– tai käsittelylaitoksessa erilleen lajitellut ikkunakehykset ja ovet
(purkupuu)
C2 – jätteenkierrätys– tai käsittelylaitoksen purkupuu
C3 – puumuovikomposiittijätettä voimalaitoksella

D – luokka (vaarallinen jäte):
D1 – kyllästetty puu