Lakeuden BioPower palvelut

Energiapuun, kannon autokuljetukset
Haketus, vain terminaalissa
Loppumurskaus ja esimurskaus
Murskeen ja hakkeen kuljetukset
Koukkulavakuljetukset
Seulonta
Pyöräkonetyöt
Logistiset palvelut
Terminaalipalvelut
    Cart