BIOENERGIAA VUODESTA 2009

Lakeuden BioPower Oy

Tarjoamme alan toimijoille kaikki toimintaketjun palvelut tienvarresta polttolaitokselle. Toimimme polttoainetoimittajana ja urakoitsijana

Lakeuden BioPower Oy

Lakeuden BioPower Oy on bioenergian ammattilainen vuodesta 2009. Tarjoamme alan toimijoille kaikki toimintaketjun palvelut tienvarresta polttolaitokselle. Toimimme polttoainetoimittajana ja urakoitsijana.

Päätoimipaikka

Päätoimipaikka on 7ha terminaali 8-tien varrella Lumijoen kunnan alueella, pienempiä aputerminaaleja on Kestilän ja Merijärven terminaalit.

Otamme vastaan

Otamme vastaan terminaaleissa veloituksetta ja ostamme kaikki polttoon kelpaavat jakeet: energiapuut, risut, kannot, myös maiset jätteeksi luokitellut tonttikannot

HAKKEEN MYYNTI
Olemme Eviran rekisteröimä lannoitevalmistaja ja Bioenergia ry. n jäsen.

8-tien terminaalista myymme haketta ja sivutuotteena syntyvää puhdasta metsämultaa kalkittuna joka on erinomaista viherrakentamiseen. Tuotteesta on tehty laaja viljavuustutkimus ja Suomen Hortonomiliiton hortonomin lausunto laadusta ja lannoitusohje.

Terminaalit

Pääterminaalimme sijaitsee 8-tien varrella, Lumijoen kunnan alueella. Terminaaliin voi toimittaa veloituksetta risut, kannot, pihapuut, pois lukien kierrätyspuut. Tärkeää on toimia alueella opasteiden ja henkilökunnan ohjeiden mukaan. Alueelle ei saa tuoda muuta jätettä. Voit myös tilata kohtuuhintaisen kuljetuksen kohteeseesi.

Terminaalit

Energiapuun osto

Ostamme isommat erät rankaa, kokopuuta, hakkuutähteitä ja kantoa. Ostoalueemme n.60km säteellä kaikista terminaaleista, Kestilä, Merijärvi, 8-tien Lumijoen terminaali, kannattaa tarjota myös kauempaa. Otamme vastaan myös isommat erät kantoa jotka sisältävät maa-ainesta.

Energiapuun osto
    Cart