Energiapuun osto

Otamme vastaan myös isommat erät kantoa jotka sisältävät maa-ainesta

Ostamme

Ostamme isommat erät rankaa, kokopuuta, hakkuutähteitä ja kantoa. Ostoalueemme n.60km säteellä kaikista terminaaleista, Kestilä, Merijärvi, 8-tien Lumijoen terminaali, kannattaa tarjota myös kauempaa

Ostoerä

Ostoerän minimikoko on n. 50 m3 Lumijoen terminaaliin ja 100m3 Kestilän ja Merijärven terminaaliin. Ostoerän tulisi olla joko tuoretta tai yhden kesän kuivaa.

Kestilän terminaali

Merijärven terminaali

8-tien terminaali

    Cart